strona główna o firmie oferta realizacje kontakt

REALIZACJE

Wykaz wię™kszych prac projektowych zrealizowanych przez PROSPEL Sp. z o.o.:2012 Rok

Biogazownia w Sierakowie - część elektroenergetyczna
Szpital POMORZANY w Szczecinie - Modernizacja stacji transformatorowej 15/0,4kV
Farma Wiatrowa NAĆMIERZ
Farma Wiatrowa JARSZEWO - część elektroenergetyczna
Budynki koszarowe w Gdyni - część elektroenergetyczna
Rozbudowa fabryki BRIDGESTONE w Stargardzie Szczecińskim - część elektroenergetyczna
Zagospodarowanie terenów dla celów turystyczno - rekreacyjnych w Nowym Warpnie
Rozbudowa fabryki PILKINGTON w Szczecinie - część elektroenergetyczna
Rozdzielnice nN i SN na terenie Portu Szczecińskiego
Rozbudowa fabryki łopat do śmigieł turbin wiatrowych w Goleniowskim Parku Przemysłowym - część elektroenergetyczna
Ratusz w REWALU - część elektroenergetyczna
Modernizacja zasilania zakładu Alcatel - Lucent w Bydgoszczy
Przebudowa hotelu "Slavia" w Międzyzdrojach - część elektroenergetyczna
Farma Wiatrowa KAMIONKA - część elektroenergetyczna
Farma Wiatrowa Łasko MAŁE - część elektroenergetyczna
Przychodnia w REWALU - część elektroenergetyczna
Stacja prób KK-Electronic Polska w Szczecinie - część elektroenergetyczna
Remont rozdzielnic SN w Porcie Szczecińskim
Hala produkcyjno - montażowa w Wałczu - część elektroenergetyczna

2011 Rok

Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku - część elektryczna
Instalacje oświetleniowe w Zakładach Chemicznych POLICE
Stacje transformatorowe SN/nN w Zakładach Chemicznych POLICE
Hale produkcyjne i budynek biurowy KTS w Łozienicy k/Goleniowa - część elektryczna
Zasilanie zespołu wypoczynkowo - mieszkalnego w Międzyzdrojach
Budowy boisk ORLIK - część elektroenergetyczna
Zasilanie zakładu produkcyjnego ZE-M BOEM w Mirosławcu k/Trzebiatowa
Remont szaf przekaźnikowych automatyki w Zakładach Chemicznych POLICE
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków ZDROJE w Szczecinie - część elektroenergetyczna
Oświetlenie węzła drogowego "Morwowa" w Szczecinie
Przebudowa linii 110kV na połączeniu autostrady A6 z Autostradą Poznańską w Szczecinie
Farma Wiatrowa ŚNIATOWO - część elektroenergetyczna
Wytwórnia peletu w Runowie Pomorskim - część elektroenergetyczna
Centrum handlowe "Na Fali" w Koszalinie - część elektroenergetyczna
Zasilanie Osiedla Kasztanowego w Szczecinie
Przebudowa przejścia granicznego w Lubieszynie - część elektroenergetyczna
Hala produkcyjna z budynkiem socjalnym i kotłownią w Policach - część elektroenergetyczna
Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie - część elektroenergetyczna
Hala suszenia i magazynowania zboża w Parnicy - część elektroenergetyczna
Rozdzielnica nN w Browarze Carlsberg w Szczecinie
Stacje transformatorowe SN/nN w Porcie Szczecińskim
Rozbudowa fabryki łopat do śmigieł turbin wiatrowych w Goleniowskim Parku Przemysłowym - część elektroenergetyczna
Stacja transformatorowa SN/nN w Szpitalu ZDROJE w Szczecinie
Analiza możliwości przyłączenia fermy wiatrowej do GPZ Kołbacz
Dobór przekładników pomiarowych dla GPZ Wronki
Przyłącza telemetryczne dla Szczecińskiej Energetyki Cieplnej
Oświetlenie nabrzeża w Porcie Szczecińskim
Przebudowa GPZ "Świnoport" - część elektroenergetyczna

2010 Rok

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu - część elektroenergetyczna
Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Tarnowie - część elektroenergetyczna
Przebudowa "Opery na Zamku" w Szczecinie - część elektroenergetyczna
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 1-09 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów - część elektroenergetyczna
Węzeł drogowy Kijewo - autostrada A6 i droga krajowa S3 - część elektroenergetyczna
Centrum Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowe w Ząbkach - część elektroenergetyczna
Budynek biurowy w Pyrzycach - część elektroenergetyczna
Zasilanie apartamentowca w Świnoujściu
Rozdzielnica 15kV dla PKP Energetyka
Instalacje oświetleniowe w Porcie Szczecińskim
Amfiteatr w Tarnowie - część elektroenergetyczna
Centrum Szkolenia Sportowego w Szczecinie - część elektryczna
Przebudowa linii napowietrznych 110kV - zasilanie Terminala LNG w Świnouj-ściu
Oczyszczalnia Ścieków POMORZANY w Szczecinie - część elektroenergetyczna
Oświetlenie uliczne w gminie Dobra
Przebudowa GPZ 110/15kV "Świnoport" po stronie 110kV
Przebudowa układu pomiarowego wraz z zasilaniem Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego w Szczecinie
Przepompownia Ścieków "Ołowianka" w Gdańsku - część elektroenergetyczna
Oświetlenie drogowe Łęczyca - Kicko
Zasilanie wraz ze stacją transformatorową magazynu śruty sojowej na Nabrzeżu Słowackim w Porcie Szczecińskim
Adaptacja dokumentacji projektowej GPZ "Śniatowo"
Zasilanie Domu Dziecka w Szczecinie
Przebudowa linii napowietrznej 110kV Olsztyn - Biskupiec
Modernizacja stacji transformatorowej Dribimexu w Goleniowie
Analiza obciążenia linii 110kV Glinki - Żelechowa
Przebudowa sieci elektroenergetycznych na terenie Elektrowni Szczecin
Hala wysokiego składowania w Słupsku
Modernizacja pola transformatorowego 110kV w GPZ "Śniatowo"

2009 Rok

Zasilanie schroniska dla psów i kotów w gminie Dobra
Węzeł dozowania surowców w Szczecińskich Zakładach Nawozów Fosforowych "Fosfan" w Szczecinie - część elektroenergetyczna
Przepompownie ścieków "Grabów" i "Dolny Brzeg" w Szczecinie - część elektroenergetyczna
Przebudowa stacji transformatorowej "Katowickie" w Porcie Szczecińskim
Wyposażenie telekomunikacyjne w SE "Morzyczyn"
Pompownia ścieków w Słupsku - część elektroenergetyczna
GPZ "Śniatowo" - pole 110kV - część elektroenergetyczna i telekomunikacyjna
Hala montażu palet drewnianych w Goleniowie - część elektroenergetyczna
Oświetlenie nabrzeża "Dębogórska" w Porcie Szczecińskim
Przebudowa napowietrznej linii 110kV Recław - Goleniów
Układ pomiarowy w farmie Wiatrowej "Tychowo"
Oświetlenie węzła drogowego "Morwowa" w Szczecinie
Instalacje siłowe i oświetleniowe w "Dolnej Odrze"
Budowa magazynu na Nabrzeżu Słowackim w Porcie Szczecińskim